PODCZAS ZWIEDZANIA POZNASZ HISTORIĘ, TRADYCJĘ I KULTURĘ NARODOWĄ POLAKOW ZWIĄZANĄ Z POLSKĄ WÓDKĄ. ODWIEDZISZ UNIKATOWE WNĘTRZA ZABYTKOWEGO XIX W. BUDYNKU REKTYFIKACJI NA TERENIE DAWNEJ FABRYKI KONESER. OBEJRZYSZ HISTORYCZNE EKSPONATY BUTELEK I TRUNKÓW, KTÓRE ŚCIŚLE ZWIĄZANE SĄ Z HISTORIĄ POLSKIEJ WÓDKI. ZAPOZNASZ SIĘ TAKŻE Z POLSKIMI OBYCZAJAMI NA TRWALE WPISANYMI W POLSKĄ TRADYCJĘ. DOWIESZ SIĘ CZYM SIĘ RÓŻNIĄ 3 PODSTAWOWE RODZAJE POLSKIEJ WÓDKI.

 

ZWIEDZANIE ROZPOCZYNA SIĘ CO 20 MIN.

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB W JEDNEJ TURZE ZWIEDZANIA – 25

CZAS TRWANIA – 60 MIN.

PO ODBIÓR BILETU ZAPRASZAMY DO RECEPCJI.

 

Pokazy odbywają się w języku polskim i angielskim. 

Rezerwacji pokazu z tłumaczeniem w językach niemieckim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim można dokonać telefonicznie pod numerem +48224193150, bądź mailowo pod adresem recepcja@pvm.pl.

Bilet wstępu ważny jest tylko na wskazaną na nim datę i godzinę.

Wystawa Muzeum jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Bilet może być sprzedany wyłącznie osobie pełnoletniej. Na żądanie pracownika obsługi Muzeum zwiedzający jest zobowiązany okazać dokument tożsamości potwierdzający jego pełnoletność.

Wystawa Muzeum zawiera treści dotyczące napojów alkoholowych, nabywając bilet kupujący wyraża zgodę na zapoznanie się z tymi treściami.

Za osoby niepełnoletnie pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice bądź ich pełnoletni opiekunowie.

Osoby nietrzeźwe lub/i pod wpływem substancji odurzających zachowujące się w sposób, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników pokazu, bądź bezpieczeństwu  eskpozycji, zakłócić porządek pokazu, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania nie zostaną dopuszczone do uczestniczenia w pokazie.

Zwiedzający ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas zwiedzania. 

Na terenie Muzeum należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.

Cechy
Czas trwania 60 min.
Minimalna liczba osób 1
Maksymalna liczba osób 25
Przewodnik w cenie
40.00 40.00
Cena: 40,00